Sol·licitud

L’imprès de sol·licitud es pot trobar als consolats i a les ambaixades i també es pot descarregar aquí.

La sol·licitud emplenada s’ha de lliurar personalment al consolat o l’ambaixada.

Per poder formular la sol·licitud, l’elector ha d’estar inscrit en el registre de matrícula consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden dur a terme en el mateix acte.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 19 d’octubre.