<
MES  LOREG  Septiembre Octubre Noviembre
FECHA 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Día de la semana M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
Días transcurridos   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Días que faltan 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                                                                                                                         
42                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
14.1                                                                                                                                        
14.2                                                                                                                                        
14.3                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
39.2                                                                                                                                        
39.3                                                                                                                                        
39.4                                                                                                                                        
39.6                                                                                                                                        
39.6                                                                                                                                        
40.1                                                                                                                                        
40.2                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
24.2                                                                                                                                        
24.3                                                                                                                                        
24.3                                                                                                                                        
24.4                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
27.2                                                                                                                                        
27.3                                                                                                                                        
27.3                                                                                                                                        
27.4                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
168.4                                                                                                                                        
168.5                                                                                                                                        
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
78.1                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
Inst. 9/2019 JEC                                                                                                                                        
45 y 169.2                                                                                                                                        
47.1 y 169.4                                                                                                                                        
47.2                                                                                                                                        
47.2                                                                                                                                        
47.3                                                                                                                                        
47.5 y 169.4                                                                                                                                        
70.4                                                                                                                                        
49.1 y 2                                                                                                                                        
49.3                                                                                                                                        
49.4                                                                                                                                        
49.4                                                                                                                                        
49.5a) y c)                                                                                                                                        
49.5c)                                                                                                                                        
49.4                                                                                                                                        
49.4                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
56.1                                                                                                                                        
56.3                                                                                                                                        
57.1                                                                                                                                        
57.2                                                                                                                                        
57.2                                                                                                                                        
57.3                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
69.7                                                                                                                                        
53                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
175.4                                                                                                                                        
124.1 y 2                                                                                                                                        
127bis2                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
72                                                                                                                                        
73.2                                                                                                                                        
73.3                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
75.1                                                                                                                                        
75.3                                                                                                                                        
75.3                                                                                                                                        
75.4                                                                                                                                        
75.5                                                                                                                                        
75.8                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
74                                                                                                                                        
74                                                                                                                                        
74                                                                                                                                        
74                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
87.2                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
84.1                                                                                                                                       
                                                                                                                                         
103.1,107.2,173                                                                                                                                        
108.2                                                                                                                                        
108.3                                                                                                                                        
108.3                                                                                                                                        
108.3                                                                                                                                        
108.3                                                                                                                                        
108.3                                                                                                                                        
108.3                                                                                                                                        
108.4                                                                                                                                        
108.4 bis                                                                                                                                        
108.4 bis                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
112.1 y 2                                                                                                                                        
112.3                                                                                                                                        
112.3                                                                                                                                        
112.4                                                                                                                                        
112.4                                                                                                                                        
112.5                                                                                                                                        
112.5                                                                                                                                        
113.1                                                                                                                                        
114.1                                                                                                                                        
114.2                                                                                                                                        
108.6                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
Art 68.6 CE                                                                                                                                        
 •  
 • Ayuntamientos
 •  
 • Admon. Electoral
 •  
 • Partidos Políticos
 •  
 • Exposición y/o Public
 •  
 • O.C.E.
 •  
 • Particulares.
 •  
 • Admon Gestora.

B.O.E. Boletín Oficial del Estado

B.O.P. Boletín Oficial de la Provincia

D.P.O.C.E. Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral

J.E.C. Junta Electoral Central

J.E.P. Junta Electoral Provincial

J.E.Z. Junta Electoral de Zona

M.A.E.C. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

O.C.E. Oficina del Censo Electoral

T.S.J Tribunal Superior Justicia